Miljö

Var ligger makten att göra något och vem tar ansvaret för att det blir gjort?