rules/buddha.jpg

Buddism

Den åttafaldiga vägen

rätt uppfattning
rätt tanke
rätt tal
rätt handlande
rätt livsföring
rätt strävan
rätt uppmärksamhet
rätt koncentration

De fem levnadsdisciplinerna för lekmän

jag tar avstånd från att döda
jag tar avstånd från att ta det som inte givits mig
jag tar avstånd från att missbruka sexualiteten
jag tar avstånd från att ljuga
jag tar avstånd från att använda droger och alkohol

De fyra ädla sanningarna

sanningen om lidandet
sanningen om lidandets orsaker
sanningen om lidandets upphörande
sanningen om vägen till lidandets upphörande