rules/islam.jpg

Islam

Islams fem pelare

1. Trosbekännelsen - Shahada
2. Tidebönen - Salat
3. Allmosan - Zakat(skatt) till de fattiga
4. Fastan - Sawm eller Siyama, under månaden Ramadan
5. Vallfärden - Hajj till Mecka