ide/green-leaf.jpg

Miljö

Vad är det som driver människor att till varje pris tjäna så mycket pengar som möjligt oavsett inverkan på miljö och natur? Hur ska vi kunna fortsätta leva när skogen tagit slut och det inte finns något rent vatten kvar? Var ligger makten att göra något och vem tar ansvaret för att det blir gjort?

🙂
Rolf Fredriksson 2019-03-20 11:39
Hur mycket CO2 släpper en Formel 1-biltävling ut? Skulle man inte kunna minska utsäppen genom att sluta med motorsport? Eller ändra reglerna t ex så att vinnaren är den som släpper ut minst?
Rolf Fredriksson 2018-04-28 11:40
Varför lägger vi inte ansvaret för att producera miljövänliga produkter och förpackningar på producenterna i stället för att låta konsumenterna ska ta hand om avfallet? Sopsortering är bra, men varför ska vi sopsortera en massa saker som aldrig borde finnas över huvud taget?
Rolf Fredriksson 2017-01-11 11:40
Skulle man inte spara energi genom att sätta in mätare i bostäder som mäter hur mycket värme och varmvatten som förbrukas i varje enskild lägenhet? Ju mer en lägenhet förbrukar desto mer kostar den.